VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОДУВАННЯ,  ЗАХИСТУ Й УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
baner
Головна

Основні напрямки роботи

Основні дати

Програмний комітет конференції

Оргкомітет конференції

Публікації

Матеріали, які надсилаються

Правила оформлення тез доповідей

Фінансові питання

Розміщення учасників

Фотогалерея

Архів конференції

Контакти


 
 
 
 Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

СЕКЦІЯ 1. Методи та засоби завадостійкого кодування

О ДЕКАДНОСТІ ФІБОНАЧІЄВИХ ЧИСЕЛ
Мальченков С., Борисенко О      7


ОСОБЛИВОСТІ ОДИНИЧНОГО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Мартинюк Т., Тарасова О., Очкуров М., Павлов П      10


ШВИДКЕ ДЕКОДУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ КОДІВ CRC
Семеренко В.П, Григорчук Б.О.      13

СЕКЦІЯ 2. Методи та засоби захисту інформації

NUMERAL SYSTEMS WITH IRRATIONAL BASES FOR MISSION-CRITICAL APPLICATIONS.THE BASIC CONCEPTS AND SCIENTIFIC RESULTS, O. Stakhov

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ УОЛША-ПОДОБНЫХ СИСТЕМ СЕКВЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ, Белецкий А. Я

HASH FUNCTIONS BASED ON ONE- AND MULTY-DIMENSIONAL CELLULAR AUTOMATA,
O. Konstantynyuk, Yu. Tanasyuk, S. Ostapov      25


COMPARATIVE OVERVIEW OF BASIC CYBERVULNERABILITIES OF MOBILE APPLICATIONS FOR ANDROID OPERATING SYSTEM, Semenov S., Shypova T., Movchan O       29

ЗАХИСТ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ ПРОТИФАЗНОГО ПРИДУШЕННЯ,
Цирульник С. М. , Бородай Я. О., Роптанов В. І      32

FACE SEARCHING BY IMAGE PARTITIONING, HISTOGRAM EQUALIZING AND FRAMES,
R. A. Melnyk, S. O. Dakhnii      35


ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ МЕРЕЖЕВИХ АТАК,
Суприган О.І., Гикава М.В      38


ПЕРЕВІРКА ДЕЛЕГОВАНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАВАЛЬНОЇ МАШИНИ
Анісімов А.В., Новокшонов А.К      42


SYSTEM OF THE SQL INJECTION PREVENTION
Voitovych O.P., Kupershtein L.M., Ostapenko A.V.Yuvkovetskyi O.S      45


MODELS OF PSEUDONONDETERMINISTIC CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATIONS,
Baryshev Y.V      48


СПОСІБ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ
СХЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ БІТІВ ТА АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КОНТЕЙНЕРА
Радченко Є. О., Сулема Є. С.       51


СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА АУДИТУ БЕЗПЕКИ В ОС ANDROID
Войтович О.П., Гурський М.В      54

ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФЕРНИХ ВУЗЛІВ РУХОМИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АТАКИ
НА КОМП‘ЮТЕРНІ СИСТЕМИ НАЗЕМНИХ АБОНЕНТІВ МЕРЕЖІ
Журавська І. М     58


КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ЗАХИСТУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Вдовенко С. Г., Даник Ю. Г      61


СПОСІБ ПЕРЕХОПЛЕННЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЮЧИМИ
АПАРАТАМИ У МЕЖАХ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗОНИ
Самойленко Д. М., Нечуєв Д. О     65

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ
Войтович О.П., Вишньовський В.В., Савченко К.В     67


РЕАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ТРАНЗИТУ ПАРАМЕТРІВ HTTP ПРОТОКОЛУ
Самойленко Д. М., Сівко О.Е      71


КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
Дудатьєв А.В., Літушко О.А      73


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК
СЕРЕДОВИЩА ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Войтович О. П., Буда А. Г., Головенько В. О       76


МАСШТАБИРОВАНИЕ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Семенов С. Г., Кассем Халифе, Змиевская В. Н      81


СЕКЦІЯ 3. Методи та засоби ущільнення інформації

ПОДІЛЬНІ КОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Анісімов А.В., Завадський І.О      84

AСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ФРАКТАЛЬНОГО УЩІЛЬНЕННЯ
ЗОБРАЖЕНЬ
Майданюк В.П., Ліщук О.О      89


ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ
ТРІЙКОВИХ СИМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ
Ізмайлов А.      93


МЕТОД ДВОХГРАДАЦІЙНОГО НЕРІВНОМІРНОГО ПОЗИЦІЙНОГО
КОДУВАННЯ З ДИНАМІЧНИМ БАЗИСОМ ОСНОВ
Красноруцький А.O., Бараннік Д.В      97


СЖАТИЕ ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ БИНОМИАЛЬНОЙ
ЧИСЛОВОЙ ФУНКЦИИ
Борисенко А.А., Кулик И.А      102


CODING OF A RESOURCE BLOCK BY A SYSTEM WITH NON EQUILIBRIUM
WEIGHTING COEFFICIENTS FOR LTE-BASED MOBILE COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
Barannik V., Okladnoy D., Podlesnyi S      105


ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ВИДЕОКАДРОВ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИДЕОПОТОКА
Баранник В.В., Хіменко В.В., Тарасенко Д.А     109


СЕКЦІЯ 4. Методи та засоби перетворення форм інформації

METHOD OF DETERMINING THE UNUSED COMBINATIONS IN THE ADC OF
SUCCESSIVE APPROXIMATION WITH WEIGHT REDUNDANCY
Zakharchenko S., Zakharchenko M., Humeniuk R     114

КАЛІБРУВАННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ БІОМЕДИЧНИХ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ В
АЦ-СИСТЕМАХ
Гарнага В., Крупельницький Л., Стогнушко Є     118


РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУДІОПРИСТРОЮ З РОЗВИНЕНОЮ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ТА КОМУТАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ
Войтко В., Білоконь В., Рекута Ю., Яковенко О., Кокушкін В., Цукрук В     121


ПІДХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ГЛІТЧІВ ТА ШУМІВ В АЦП ПОРОЗРЯДНОГО
ВРІВНОВАЖЕННЯ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ
Азаров О., Крупельницький Л., Медяний Р     124


МЕТОД ТА АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ПАСИВНОГО АКУСТИЧНОГО
СКАНУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ
Крупельницький Л.В., Грабчак С.О., Фігас А.С     128


МЕТОДИ АДИТИВНОГО ТА СУБТРАКТИВНО-АДИТИВНОГО АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
Петришин М.Л     131


ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА СТАДІЇ
МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Петришин Л.Б     135


МЕТОД ЗМЕНЬШЕННЯ ГЛІТЧІВ У ЦАП ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ
Азаров О.Д., Муращенко О.Г      139


ДЖЕРЕЛА СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП І ЦАП
Азаров О.Д., Обертюх М.Р.      143


ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ У СИСТЕМАХ ОПРАЦЮВАННЯ
БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ
Азаров О.Д., Крупельницький Л.В., Богомолов С.В., Гончарук В.І., Тищенко В.М. 146


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ СЕНСОРІВ ПОТОКУ
ЗАГАЛЬНОГО ТА БІОМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Голяка Р., Вуйцик В., Павлов С., Карнакова Г. Ж., Куленко С      151

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ДІАГНОСТУВАННЯ ПАТОЛОГІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Радченко К.О     155


МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (МДО)
Злепко С. М.,. Чернышова Т. А, Кривоносов В. Е., Азархов О. Ю.,
Ярославский Я. И., Барановский Д. М     157


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОРОЗРЯДНИХ ЦАП З
ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ У СИСТЕМАХ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО
СИНТЕЗУ
Азаров О.Д., Крупельницький Л.В., Генеральницький Є. С     160


ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ВИДІЛЕННЯ ЦІЛОЇ І
ДРОБОВОЇ ЧАСТИН ЧИСЕЛ У КОДАХ ЗОЛОТОЇ ПРОПОРЦІЇ
Азаров О.Д., Черняк О.І., Залізецький В.В     163


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вуйцик В., Павлов С., Шедреева И      167