VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОДУВАННЯ,  ЗАХИСТУ Й УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
baner
Головна

Основні напрямки роботи

Основні дати

Програмний комітет конференції

Оргкомітет конференції

Публікації

Матеріали, які надсилаються

Правила оформлення тез доповідей

Фінансові питання

Розміщення учасників

Фотогалерея

Архів конференції

Контакти


 
 
 
Матеріали, які надсилаються в оргкомітет

Спочатку на електронну пошту epsi16@ukr.net надсилаються такі матеріали:

1) заявка на участь у конференції;

2) тези доповіді обсягом 3-4 повних сторінок формату А4 (текстовий формат

MS Office 2003, а також формат PDF (для рецензування)).

Після підтвердження включення доповідей в програму конференції на поштову адресу

оргкомітету надсилаються такі матеріали у паперовому вигляді:

1) друковані тези доповіді, підписані авторами;

2) експертний висновок на тези доповіді (від учасників із України);

3) документ про оплату внеску.


Заявка на участь у конференції

Прізвище....................................................................

Ім’я..............................................................................

По-батькові.................................................................

Назва доповіді……….................................................

Місце роботи..............................................................

Посада….....................................................................

Науковий ступінь . ......…...........................................

Учене звання ..............…...........................................

Форма участі безпосередньо\ відеоконференція\ заочно

Поштова адреса..........................................................

Телефони ..……………………………………………..

E-mail.........................................................................

Участь у конференції: очна / дистанційна

Чи потрібно організувати проживання: так / ні……