VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОДУВАННЯ,  ЗАХИСТУ Й УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
baner
Головна

Основні напрямки роботи

Основні дати

Програмний комітет конференції

Оргкомітет конференції

Публікації

Матеріали, які надсилаються

Правила оформлення тез доповідей

Фінансові питання

Розміщення учасників

Фотогалерея

Архів конференції

Контакти


 
 
 
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон MS Office 2003: shablon_ukr_2017.doc

Зразок оформлення тез доповіді: Зразок оформлення тез-2017.doc

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості:
«Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract»
обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.
Рядок «Література» обов’язково здублювати англійською «References». Посилання подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ, поданих на сайті epsi.vntu.edu.ua.
Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.
Надіслати заявку на участь та матеріали доповіді в форматах MS Office 2003 і PDF (для рецензування) електронною поштою на адресу epsi16@ukr.net
Після позитивної рецензії та підтвердження включення доповідей в програмуконференції на електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати в електронному вигляді (сканований) документ про оплату внеску.