VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОДУВАННЯ,  ЗАХИСТУ Й УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
baner
Головна

Основні напрямки роботи

Основні дати

Програмний комітет конференції

Оргкомітет конференції

Публікації

Матеріали, які надсилаються

Правила оформлення тез доповідей

Фінансові питання

Розміщення учасників

Фотогалерея

Архів конференції

Контакти


 
 
 
Публікації

У програму конференції будуть внесені доповіді, тези яких прийнято рецензентами і які відповідають правилам оформлення. Детальну інформацію про правила оформлення тез доповідей розміщено на сайті epsi.vntu.edu.ua. Тези всіх доповідей, що увійшли до програми, будуть опубліковані до початку конференції.

Доповіді, рекомендовані до опублікування в вигляді статей, будуть опубліковані в наукових фахових виданнях України ("Вісник ВПІ", "Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія", "Наукові праці ВНТУ"). Статті оформлюються відповідно до вимог цих видань.

Опубліковані тези доповідей, крім постерних, індексуються в наукометричній базі Google Scholar.